Agrofilm 2023

Agrofilm 2023

Premiéra:2. október 2023
Dĺžka:180 minút

Agrofilm je opäť v Nitre a v Mlyny Cinemas!

Myšlienka organizovať medzinárodný filmový festival venovaný agropotravinárskej problematike, vznikla už v roku 1981. V tomto roku sa koná už 39. ročník festivalu AGROFILM.

Cieľom a poslaním tohto odborného festivalu je informovať, podnecovať a šíriť poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, lesníctva, vodného hospodárstva, ekológie, problematiky vidieka a života jeho obyvateľstva, ochrany a revitalizácie prírodných zdrojov zabezpečujúcich potravinovú dostatočnosť a bezpečnosť i zdravé životné prostredie, kultúrnu krajinu a zvyšovanie kvality života ľudí. Agrofilm sa postupne vypracoval na vo svete ojedinelé podujatie v danom tematickom zameraní.

Postupom času sa mení tematická štruktúra festivalu. Okrem stále frekventovanej problematiky podvýživy, hladu a potravinovej dostatočnosti pre všetky oblasti a vrstvy obyvateľstva, zvýrazňuje sa význam bezpečnosti a kvality potravín, neprodukčné funkcie pôdohospodárstva, ako je tvorba a ochrana prírodného a životného prostredia, udržanie osídlenosti vidieka, kvalita života jeho obyvateľov, krajinotvorné aspekty, znižovanie spotreby neobnoviteľných energetických zdrojov vo výrobných procesoch, využitie biomasy (biohospodárstvo).

AGROFILM 2023 sa bude konať v dňoch 2. -7. októbra 2023.

Výber filmov si budú môcť diváci vychutať aj v Mlyny Ciemas.

Program premietania pre širokú verejnosť

7. október 2023, 15.00 - 18.00 hod.

Vstup voľný

15:00 Partneri festivalu

15:04 KANGAL - Ochranca stád /Slovensko/

15:34 Hodnoty přirody /Česko/

16:01 Agát a med /Maďarsko/

16:36 Sofiina farma /Francúzsko/

16:51 Biohospodárstvo je príležitosť aj pre Slovensko /Slovensko/

17:11 Ku stolu! Servíruje Servác! /Česko/

17:22 Živá voda, živý svet /Slovensko/

17:50 Podpolianske lazy z konského chrbta /Slovensko/

Dĺžka: 180 min

Rok výroby: 2023
Dátum lokálnej premiéry: 2. október 2023

Krajina pôvodu:

  • Slovensko

Agrofilm je opäť v Nitre a v Mlyny Cinemas!

Myšlienka organizovať medzinárodný filmový festival venovaný agropotravinárskej problematike, vznikla už v roku 1981. V tomto roku sa koná už 39. ročník festivalu AGROFILM.

Cieľom a poslaním tohto odborného festivalu je informovať, podnecovať a šíriť poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, lesníctva, vodného hospodárstva, ekológie, problematiky vidieka a života jeho obyvateľstva, ochrany a revitalizácie prírodných zdrojov zabezpečujúcich potravinovú dostatočnosť a bezpečnosť i zdravé životné prostredie, kultúrnu krajinu a zvyšovanie kvality života ľudí. Agrofilm sa postupne vypracoval na vo svete ojedinelé podujatie v danom tematickom zameraní.

Postupom času sa mení tematická štruktúra festivalu. Okrem stále frekventovanej problematiky podvýživy, hladu a potravinovej dostatočnosti pre všetky oblasti a vrstvy obyvateľstva, zvýrazňuje sa význam bezpečnosti a kvality potravín, neprodukčné funkcie pôdohospodárstva, ako je tvorba a ochrana prírodného a životného prostredia, udržanie osídlenosti vidieka, kvalita života jeho obyvateľov, krajinotvorné aspekty, znižovanie spotreby neobnoviteľných energetických zdrojov vo výrobných procesoch, využitie biomasy (biohospodárstvo).

AGROFILM 2023 sa bude konať v dňoch 2. -7. októbra 2023.

Výber filmov si budú môcť diváci vychutať aj v Mlyny Ciemas.

Program premietania pre širokú verejnosť

7. október 2023, 15.00 - 18.00 hod.

Vstup voľný

15:00 Partneri festivalu

15:04 KANGAL - Ochranca stád /Slovensko/

15:34 Hodnoty přirody /Česko/

16:01 Agát a med /Maďarsko/

16:36 Sofiina farma /Francúzsko/

16:51 Biohospodárstvo je príležitosť aj pre Slovensko /Slovensko/

17:11 Ku stolu! Servíruje Servác! /Česko/

17:22 Živá voda, živý svet /Slovensko/

17:50 Podpolianske lazy z konského chrbta /Slovensko/

Rok výroby: 2023
Dátum lokálnej premiéry: 2. október 2023

Krajina pôvodu:

  • Slovensko

Nájdi svoj film