Kontakt

MLYNY CINEMAS
MLYNY CINEMAS v Galéria MLYNY
Štefánikova trieda 61
949 01 Nitra
e-mail: mlyny-cinemas@mlyny-cinemas.sk

Údaje o spoločnosti:

MLYNY CINEMAS spol. s r.o.
Sídlo: Štefánikova tr. 61, 949 01 Nitra
Korešpondenčná adresa:
MLYNY CINEMAS, Galéria MLYNY, Štefánikova tr. 61, 949 01 Nitra
IČO: 47 979 372
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným  súdom v Nitre,
oddiel Sro, vložka 38091/N
IČ DPH: SK2024166287
DIČ: 2024166287